Công nghệ mới dành cho các ngôi nhà sử dụng năng lượng mặt trời

Hệ thống mới được phát triển bởi các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Huddersfield, Anh còn có thể giúp các hộ gia đình theo dõi và duy trì hoạt động hiệu quả của các tấm .

Đây là một hình thức trữ năng lượng và chia sẻ giữa các ngôi nhà được kết nối với nhau, sử dụng các ứng dụng theo dõi và quản lý nhu cầu điện năng.

Công trình nghiên cứu này phát triển một thuật toán mới cho phép phát hiện lỗi trong các thiết bị quang điện. Từ đó, có thể dẫn đến việc hình thành các đơn vị giám sát trực tiếp giữa các hộ gia đình hoặc giám sát thông qua một ứng dụng từ xa.

Kết quả của nghiên cứu đã được xuất bản trong các bài báo gần đây trên tạp chí Solar Energy.

Related posts:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *